ROFOODS MİKRO MARKET TİCARET A.Ş. MÜŞTERİLERİN KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİNE YÖNELİK AÇIK RIZA METNİ

Rofoods Mikro Market Ticaret A.Ş  (“Rofoods” veya “Şirket”) olarak Kişisel Verilerinizi, Müşterilerin Kişisel Verilerinin İşlenmesine Yönelik Aydınlatma Metni (“Aydınlatma Metni”) kapsamında işlemekteyiz.


Aydınlatma Metnimiz, veri sorumlusu olarak kimliğimiz, nasıl ve hangi amaçlarla Kişisel verilerinizi işlediğimiz, toplanan kişisel verileriniz ve toplanma yöntemleri, kişisel verilerin aktarımı ve imhası, kişisel verilerinize yönelik haklarınız ve bu haklarınızı nasıl kullanacağınız ve size yardımcı olacak diğer konular hakkında siz müşterilerimizi bilgilendirme amaçlı olarak hazırlanmıştır, bu kapsamda bu işbu Açık Rıza Metni’nden önce RoFoods “Aydınlatma Metni”mizi mutlaka okumanızı tavsiye ederiz.


Rofoods Mikro Market Ticaret A.Ş’ ye ait “ROFOODS’’  isimli mobil uygulama; genel ve özel kampanya, promosyon, indirim, tanıtım ve benzeri olanaklar da sunan online alışveriş hizmetidir.

ROFOODS mobil uygulamayı kullanabilmek için kişisel bilgilerinizi vermeniz istenebilir. Şirket, bu kişisel bilgileri iş bu Açık Rıza Metni ve Aydınlatma Politikası’na, gizlilik esaslarına uygun olarak paylaşabilir, işleyebilir ve/veya kullanabilir.


ROFOODS Mobil uygulamasına üye olurken verdiğiniz kişisel veriler (Kredi kartı bilgileriniz hariç olmak üzere) Şirket tarafından saklanmaktadır. Bu bilgiler tarafınızca herhangi bir surette verilen ve/veya otomatik ve otomatik olmayan yollarla edinilen mevcut ve/veya yeni bilgileriniz olmak üzere adınız, soyadınız, cep telefonu numaranız, e-posta adresiniz, mobil uygulamanın kullanıldığı market lokasyonu ve şifreniz, kullandığınız mobil cihazınızdan elde edilen konum bilgileriniz, çalıştığınız şirket bilgileriniz, oylama, şikayet ve önerileriniz, alışveriş geçmişiniz, kullanıcı alışkanlıklarınız, mobil cihazınıza ait sürüm (versiyon) bilgileri, Rofoods mağazalarında güvenlik kameralarından alınan görüntüler gibi (bunlarla sınırlı olmamak üzere) içerebilir.


Şirketimiz, müşterilere ilişkin kişisel veriler bakımından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında “Veri Sorumlusu” sıfatına sahip olup işbu Açık Rıza Metni ile söz konusu Kanun uyarınca müşterilerin Şirket tarafından gerçekleştirilen ve aşağıda belirtilen kişisel veri işleme faaliyetlerine ilişkin açık rızalarının temini hedeflenmektedir.


Kanun’un 5/2. İle 6/3. Maddesinde yer alan kişisel veri işleme şartlarının karşılanamadığı aşağıdaki durumlar için Rofoods tarafından kişisel verilerin işlenebilmesi için müşterilerin açık rızasının alınması gerekmektedir. Açık rıza gerektirmeyen süreçlere ilişkin olarak Aydınlatma Metni kapsamında veri işleme faaliyetleri sürdürülmekte olup açık rıza gerektiren süreçlerde de Aydınlatma Metni’nde belirtilen temel prensiplere uygun veri işlenmektedir.


İş bu açık rıza metnini onaylamakla adınız, soyadınız, cep telefonu numaranız, e-posta adresiniz, mobil uygulamanın kullanıldığı market lokasyonu ve şifreniz, kullandığınız mobil cihazınızdan elde edilen konum bilgileriniz, çalıştığınız şirket bilgileriniz, oylama, şikayet ve önerileriniz, alışveriş geçmişiniz, kullanıcı alışkanlıklarınız, mobil cihazınıza ait sürüm (versiyon) bilgileri, Rofoods mağazalarında güvenlik kameralarından alınan görüntüleriniz gibi ancak bunlarla sınırlı olmaksızın kişisel verilerinizin Rofoods Mikro Market Ticaret A.Ş. tarafından;

 • Sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak ve ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerini yürütmek,
 • Rofoods’un ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrasını sağlamak,
 • Rofoods tarafından sunulan mal ve hizmetleri tanıtmak, doğrudan ya da SMS, resim, animasyon, kısa mesaj, multimedya nesneleri içeren MMS, telefon, elektronik posta ve benzeri iletişim kanallarından iletilen veri, ses ve görüntü içerikli bilgilendirme, tanıtım ve pazarlama iletileri gönderilmesini sağlamak,
 • Üyeye özel özendirme (promosyon)/tanıtım/kampanya ve duyurular hazırlamak ve göndermek,
 • Güncelleme ve program hataları hakkında müşteriyi bilgilendirmek,
 • Müşteri desteği sağlamak ve sorun gidermek, işlem ve bilgi güvenliğini sağlamak,
 • Kişiselleştirilmiş alışveriş hizmeti sunmak (müşteri anketi, pazarlama ve reklam hizmetlerinde kullanmak),
 • Müşterinin tüm hizmet ve fırsatlardan yararlanabilmesi amacıyla mobil uygulama üzerinden doldurulacak formlar aracılığıyla veya doğrudan Rofoods personellerimiz tarafından sözlü veya yazılı olarak ya da elektronik ortamda toplamak, kaydetmek, saklanmak,   kullanmak,
 • Müşteri memnuniyeti, müşterilerin satın alma alışkanlıkları, ROFOODS mağazalarının satışları ve bu mağazaların müşteri profilleri gibi konularda yapılacak araştırmalar, anketler, size kişiselleştirilmiş ve iyileştirilmiş bir hizmet deneyimi sunabilmek,
 • Çeşitli indirimler veya başkaca menfaatler sunan veya sunabilecek olan özendirme (promosyon) ve kampanyalar ile müşteri memnuniyetinizi sağlamak, yeni ürün ve hizmetlerle ilgili olarak sizi bilgilendirmek,

ve bu amaçlara yönelik olarak;

 • Müşteriye ait mobil hat numara ve/veya e-posta adresi; ticari elektronik ileti onayına istinaden alışveriş tercih, beğeni ve alışkanlıkları doğrultusunda tanıtım, reklam yapılabilmesi, fayda ve fırsat sunulabilmesi amacıyla ticari elektronik ileti aracı hizmet sağlayıcıları ile,
 • Müşteri memnuniyetinin ve bağlılığının artırılması amacıyla, gerekli tüm tedbirler alınarak müşterilere ait veriler pazar araştırması yapacak çeşitli ajans, reklam şirketi, anket şirketleri ile,
 • Doğrudan/dolaylı yurtiçi/yurtdışı iştiraklerimize,
 • Verilerin bulut ortamında saklanması hizmeti aldığımız yurtiçi/yurtdışı kişi ve kurumlarla,
 • ROFOODS’un kullandığı bilişim teknolojileri gereği AB ülkeleri, Amerika ve Rusya başta olmak üzere yurtdışında bulunan sunucular ve bu sunucu desteğini veren firmalar ile bulut bilişim kullanılan durumlarda bulut bilişim hizmetini veren firmalarla,
 • Bankalar Arası Kart Merkezi ve anlaşmalı olduğumuz bankalar ile,
 • Şirket yetkilileri, iş ortaklarımız, tedarikçilerimiz, hissedarlarımız, yurtiçi/yurtdışındaki diğer iş ortaklarımız ve üçüncü kişilerle,
 • Özel kurumlar ile paylaşılmasına, yurtiçine ve/veya yurtdışına aktarılmasına ve/veya erişime açılmasına

Kanun uyarınca muvafakat etmiş ve açık rıza vermiş bulunmaktasınız.