ROFOODS MİKRO MARKET TİCARET A.Ş. KULLANIM KOŞULLARI

Bu Sözleşme, Rofoods Mikro Market Ticaret A.Ş.’ye (“Rofoods”) ait işbu Rocard Programı (“Program”), Rocard sahibi üyelerine (“Üye”) Rofoods Mobil Uygulama (“Uygulama”) aracılığıyla Rocard’a para yüklemek suretiyle T.C. sınırları içerisindeki Rofoods mağazalarında alışveriş imkanı sunmak ve/veya her türlü kampanya ve promosyonlardan yararlanma, puan kazanma/ harcama, hediye çekine hak kazanma ve indirim imkanları gibi Rofoods tarafından belirlenecek olan çeşitli avantajlar (“Avantaj” veya “Avantajlar”) sağlamak amacıyla oluşturulmuş, dijital icap ve kabul yöntemiyle imzalanmış bir üyelik sözleşmesidir.

Rocard, Üye’nin Rofoods tarafından belirlenecek Rofoods mağazalarında her türlü kampanya ve promosyonlardan yararlanma, puan kazanma/ harcama, hediye çekimine hak kazanma ve indirim imkanlarına ulaşması amacı ile, Üye’nin kişisel cihazına (cep telefonu, tablet vb.) yüklenen Uygulama kapsamında oluşturulan ön ödemeli sanal kart anlamına gelmektedir.

Program İşbirlikçileri: Rofoods’un Program kapsamında birlikte çalıştığı ve çalışacağı her türlü hizmet sağlayıcı firmalar, bunların iştirakleri, bağlı ortaklıkları ve sair grup şirketleri ile bunların çalışanlarını ifade eder.

Mobil Uygulama: Cep telefonu, tablet PC ve benzeri taşınabilir cihazlarda çalışan Rofoods Mobil Uygulama simli mobil aplikasyonu ifade eder. Şu kadar ki, Rocard’ı içeren mobil uygulamanın/yazılımın lisansı Rofoods tarafından Üye’ye sınırlı, münhasır olmayan ve devredilemez bir şekilde verilmiştir.


GENEL ŞARTLAR:

 1. Üye, 18 yaşından büyük ve Türk Medeni Kanunu uyarınca reşit olduğunu kabul ve beyan eder.
 1. Uygulama’nın ve Rocard’ın mülkiyeti Rofoods’a aittir.
 1. Rocard’ın kullanılabilmesi için işbu başvuru formunun Üye tarafından doldurularak onaylanması ve Rocard’ın, Üye tarafından alışverişlerde kullanılabilmesi için Rocard’a para yüklemesi yapması gerekmektedir.
 1. Rocard kişiye özeldir, başkasına devredilemez. Program kapsamında kazanılan Avantajlar, program dışı başka bir karta devredilemez ve hiçbir surette nakde çevrilemez.
 1. Üye, Uygulama’nın yüklü olduğu cihazın çalınması, kaybolması veya kullanılamayacak şekilde bozulması halinde, durumu Rofoods’a gecikmeksizin 0850 885 0061 numaralı iletişim hattı üzerinden bildirecektir. Bildirim yapılıncaya kadar olabilecek her türlü zarardan Üye sorumludur. Bildirim üzerine, Rocard, Rofoods tarafından pasif konuma getirecektir. Pasife alınan karttaki avantajların yeni karta yüklenebilmesi için, Üye’nin Rofoods’a 0850 885 0061 numaralı hat üzerinden bildirimde bulunması gerekmektedir. Aktarım yapılmaması halinde Rofoods’un hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.

BAKİYE, AVANTAJ’LAR VE KART SÜRESİNE İLİŞKİN BİLGİLER

 1. Rocard’daki birikmiş bakiye, bir başka Rocard almak için kullanılamaz ve hiçbir surette nakit para iadesi yapılamaz.
 1. Üye, Rocard kullanımında Uygulamanın yüklenmesi ve aktive edilmesini takiben yapılacak alışverişlerde avantajlar kazanmaya başlayacaktır. Avantajların kullanılabilmesi için işbu başvuru formunun Üye tarafından doldurularak onaylanması ve Kredi Kartı bilgilerinin Uygulama’da tarif edilen şekilde (16 haneli Kart nosu ve 3 haneli güvenlik kodu) kaydedilmesi gereklidir.
 1. Uygulama ve Rocard’ın kullanım koşulları, sağladığı avantajlar ve Rocard’ın süresi Rofoods tarafından belirlenmektedir. Rofoods dilediği takdirde ve zamanda, bu kullanım koşullarını Üye’ye önceden herhangi bir ihtar ve ihbara gerek olmaksızın değiştirebilir, Rocard’ın kullanımını durdurabilir, kaldırabilir, tamamen iptal edebilir ve/veya Kartın iadesini talep edebilir.
 1. Rocard’ın süresi dolduğunda Rocard geçerliliğini yitirecek ve Rocard’ta biriken paralar, puanlar ve Üye’ye kazandırılan haklar Rofoods tarafından silinecektir. Üye, geçerlilik süresi içerisinde kullanılmayan Rocard’ta birikmiş paranın ve Avantajların ancak Üye tarafından yeni bir Rocard alınması ile Üye’nin talebi üzerine aktarılabileceğini şimdiden kabul ve beyan eder. Üye, mevzuatta yer alan süre içerisinde böyle bir bildirimde bulunulmaması halinde ilgili bakiye ve avantajların Rofoods tarafından silinerek geri alınacağını, bunlara ilişkin herhangi bir hak ve talepte bulunmayacağını şimdiden kabul ve beyan eder.
 1. Ödeme sırasında, Rocard ödemesi farklı nedenlerden dolayı onaylanmayabilir. Limit aşımı, hatalı bilgi girişi, kullanım tarihinin geçmesi, güvenlik kodunun yanlış ya da eksik girilmesi, onay işlemi sırasında geçici bağlantı sorunları yaşanması, kayıp/çalıntı ihbarlı kart olması gibi hallerde Kredi Kartından “provizyon alınamadı’’ mesajı alınması bahis konusu olabilir. Ödeme onayının başarısız olduğu, tamamlanmadığı anlamına gelen böyle bir mesaj alınması halinde Üye’ye; kart bilgilerini üçüncü şahıslarla paylaşmadan ilgili banka ile bağlantı kurması önerilir. Üye, ödemenin herhangi bir sebeple onaylanmaması, yasa dışı kart kullanımı ve Üye ile Üyenin Kredi Kartı kullandığı bankanın arasındaki kredi ilişkisinden dolayı Rofoods’un herhangi bir sorumluluğu olmadığını kabul ve beyan etmiştir.

KİŞİSEL VERİLER, İŞLENMESİ VE AKTARILMASINA İLİŞKİN BİLGİLER

 1. Üye, Program süresince kendisi tarafından sağlanan yahut Uygulama kullanımı esnasında sair yolla elde edilen kişisel bilgilerin doğru olduğunu, bu bilgilerin kişisel veri yahut hassas kişisel verileri de içerebileceğini bildiğini, bu kapsamda Rofoods ve Program İşbirlikçileri tarafından aşağıda belirlendiği üzere işlenmesine, üçüncü kişilerle ve yurtdışı ile bu Sözleşmede belirlenen sınırlar dahilinde paylaşılmasına 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak açık rıza verdiğini kabul ve beyan eder.
 1. Program ve Uygulama kapsamında Üyelik Verileri ve Rocard Bakiyesi, dahil olmak ancak bunlarla sınırlı olmaksızın kişisel veriler toplanmakta ve işlenmektedir. Üye, Kanunlarda öngörülen ve bu bilgilerin daha uzun süre tutulmasına hükmeden düzenlemeler saklı olmak kaydıyla tüm kişisel verilerinin Program üyeliği süresince ve Program üyeliğinin herhangi bir sebeple sona ermesinin/sonlandırılmasının ardından Rofoods ve Program İşbirlikçileri tarafından Program dahilindeki amaçlar (genel ve özel kampanyalar, avantajlar, ürün, hizmet tanımları, reklam, pazar araştırması anketleri, müşteri memnuniyeti uygulamaları ve benzeri pazarlama faaliyetleri vb.) çerçevesinde, verilen hizmetlerin kalitesini ölçümlemek, müşteri memnuniyeti, pazarlamaya ve sair amaçla işlenmesine, Rofoods ve Program İşbirlikçileri tarafından gerektiğinde hizmetlerin verilmesi amacı ile üçüncü kişilerle paylaşılmasına, Rofoods ve Program İşbirlikçileri’nin yurtiçi ve yurtdışında sahip oldukları/kiraladıkları sunucularda saklanmasına, bu kapsamda sunucuları tedarik eden firmalar ile de paylaşılmasına ve bunlar tarafından işlenmesine açık rıza vermiştir.
 1. Belirlenen yahut gerekli sürenin dolması ardından toplanan Üyelik Verileri ve Uygulama Bakiyesi 6698 sayılı sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak Rofoods tarafından anonimleştirilecek ve/veya silinecektir.
 1. Üye, Kredi Kartı verilerinin Program süresince Rofoods tarafından saklanmadığını, bu bilgilere ait her türlü sorumluluğun iyzico Ödeme Hizmetleri A.Ş. (yahut bu hizmeti sağlayan başka bir cüzdan kuruluşu) olduğunu, bu kapsamda Rofoods’un Program İşbirlikçileri’nin hiçbir fiilini taahhüt etmediğini, yahut bunlara ilişkin hiçbir garanti vermediğini kabul eder.
 1. Üyelik verileri ile ilgili bilgi alma, düzeltme, değiştirme, silme işlemleri ile ticari elektronik ileti gönderilmesine ilişkin verilen iznin geri alınması ve/veya Üyelik verileri ile ilgili bilgi alma, düzeltme, değiştirme, silme işlemlerini talep etmek için www.starbuckscardtr.com adresinden gerekli bilgi alınacaktır.
 1. Uygulama kullanımı ve Program süresince, yürürlükte bulunan mevzuatta meydana gelecek değişiklikler nedeniyle, bu uygulamanın devamının her ne sebeple olursa olsun mümkün olmaması halinde, Rocard Programı ve Rocard’lar kendiliğinden hükümsüz hale gelir.
 1. Üye, kendisine verilen Rocard ve numarasını, CVV numarasını, Uygulamayı bunlara bağlı kullanıcı adı ve/veya şifreyi başkasına vermemeyi, Rocard ve Uygulamayı kullandırmamayı, bunların saklanmasından kendisinin sorumlu olduğunu, Rofoods’un Üye’nin kişisel verilerinin korunması hususunda sorumluluğunun 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununda düzenlenen hükümler ile sınırlı olduğunu Kartın/Uygulamanın üçüncü şahıslar tarafından ve/veya üye tarafından herhangi bir surette kötüye kullanılması halinde, Rofoods’un diğer her türlü yasal hakkı saklı kalmak üzere derhal kartı iptal etme ve üyeliğe son verme yetkisinin bulunduğunu, üyelikten doğan tüm hakların kaybedileceğini, üyeliğe ilişkin her türlü hak ve kazanımların geri alınacağını, her türlü tedbirlerin uygulanabileceğini ve tüm bu uygulamalardan doğan/doğabilecek ihtilaflarda sorumluluğun bütünüyle Üye’ye ait olduğunu şimdiden kabul, beyan ve taahhüt eder.

MÜŞTEREK HÜKÜMLER

 1. Uygulamanın tüm fikri ve sınaî mülkiyet hakları münhasıran Rofoods’a aittir. Aksi belirtilmedikçe, Uygulamada yer alan logo, marka, isim, alan adı, etkinlik sayfası ve diğer unsurların fikri ve sınai mülkiyet/telif hakları ya da kullanma lisans hakları yalnızca ve münhasıran Rofoods’a aittir. Özel olarak belirtilmediği sürece burada yazılı koşullar Üyelere, bunları kullanma ya da bunlar üzerinde herhangi bir tasarrufta bulunma hakkı vermez, böyle bir izin veya lisans verildiği şeklinde yorumlanamaz. Üye, hiçbir şekilde telif hakkı veya diğer fikri mülkiyet hakları mahfuz olan bir içeriği, ticari markayı veya diğer müseccel bilgiyi, bu hakların sahibinin önceden vermiş bulunduğu yazılı bir muvafakatı olmadan, Uygulamaya ekleyemez, dağıtamaz veya kopyalayamaz.
 1. Rofoods’un Program ve Uygulumaya yönelik her türlü taahhüdü işbu Sözleşme ile sınırlı olup, bu Sözleşme’de yazılanlar haricinde, Uygulama yahut Program’ın başarısı, hatasızlığı, devamlılığı da dahil olmak ancak bunlarla sınırlı olmaksızın hiçbir taahhüt vermemiştir.
 1. Uyuşmazlık halinde Rofoods’un kayıtları kesin delil oluşturur; ayrıca uyuşmalıkların çözümünde İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

SÖZLEŞME ONAYI 

Program’a üye olmak ve Rocard’ı kullanmakla yukarıdaki program genel şartlarını kabul ettiğinizi beyan etmektesiniz.

Üye olmadan ve onay vermeden önce bu sözleşmeyi dikkatlice okuyunuz ve sizin istediğiniz her şeyi kapsadığından ve istemediğiniz hükümleri içermediğinden emin olunuz.

Yukarıda maddeler halinde belirtilen Rocard Programına ve Rocard kullanımına ait tüm koşulları kabul, beyan ve taahhüt ediyorum.